Więcej informacji

Monitoring GPS floty pojazdów - Lubelski Węgiel Bogdanka

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Puchaczowie jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez lubelską Spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i cementu. Odbiorcami Spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Z uwagi na chęć usprawnienia realizacji sprzedaży węgla kamiennego firma Bogdanka wdrożyła w swoim taborze kolejowym innowacyjny system GPS - SMOK. System dostarcza bieżących informacji o położeniu geograficznym lokomotywy oraz gromadzi informacje o pokonanych trasach. Dzięki odpowiedniej konfiguracji systemu w taborze lubelskiej Spółki zamontowano także sondy służące do kontroli paliwa w zbiorniku oraz czujniki umożliwiające kontrolę parametrów eksploatacyjnych lokomotywy.

ZAUFALI NAM