Więcej informacji

System GPS do lokalizacji pojazdów w PGE Zamość

PGE Dystrybucja Zamość sp. z o.o. należy do koncernu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obejmującego swoim zasięgiem tereny południowo-wschodniej Polski, tj. wschodnią część województwa lubelskiego i północno-wschodnią część województwa podkarpackiego.

Podstawową dziedziną działalności zamojskiej filii Grupy jest dystrybucja energii elektrycznej zgodnie z posiadaną koncesją o wymaganych parametrach technicznych oraz zapewnienie jak najpewniejszej ciągłości zasilana. Służąca rozwojowi spółki PGE Dystrybucja Zamość modernizacja bazy sprzętowej objęła wdrożenie nowatorskiego elektronicznego systemu lokalizowania obiektów GPS - SMOK, działającego w oparciu o stałe monitorowanie kierunku, prędkości oraz lokalizacji podległej floty pojazdów, a także - dzięki zainstalowaniu odpowiednich urządzeń - bieżący pomiar poziomu paliwa. Dedykowane oprogramowanie - Rejestr GPS i GPS Monitor - przetwarza i archiwizuje uzyskiwane w ten sposób informacje, umożliwiając jednocześnie ich wyświetlanie, przeszukiwanie i zestawianie według wybranych kryteriów. Prócz stacjonarnego oprogramowania zamojska spółka posiada również dostęp do aplikacji w wersji online, pozwalającej użytkownikowi w dowolnym miejscu sprawdzić stan floty. Poza standardowymi komputerami pokładowymi, montowanymi w pojazdach, zastosowano również osobiste mobilne lokalizatory SMOK C, zapewniające lepszy zasięg sieci GPS. Spółka PGE Dystrybucja Zamość w celu obniżenia kosztów związanych z monitoringiem floty pojazdów zakupiła aplikacje serwerowe - nie ponosi więc żadnych dodatkowych opłat abonamentowych na rzecz dostawcy systemu. Zgromadzone w bazie dane służą obniżeniu kosztów prowadzenia działalności oraz podniesieniu efektywności zarządzania personelem i bazą sprzętową zamojskiej filii PGE S.A.

ZAUFALI NAM