Więcej informacji

System lokalizacji pojazdów - (LHS) w Zamościu

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. (LHS) w Zamościu świadczy kompleksowe usługi z zakresu spedycji, logistyki i transportu kolejowego, wykonuje również prace manewrowe i serwisowe. W obrębie jej działalności leży także dzierżawa torów, ramp, placów ładunkowych, bocznic, terenów, pomieszczeń biurowych i magazynowych. Spółka posiada terminal przeładunkowy w Szczebrzeszynie. Mając na uwadze usprawnienie działań logistycznych i transportowych spółka LHS z Zamościa zaopatrzyła swój tabor kolejowy w system monitoringu obiektów GPS-SMOK. Dzięki wyjątkowej konstrukcji sterownika ET-GPS-GSM, prócz informacji o bieżącej lokalizacji przesyłane są także dane z podłączonych do niego akcesoriów, co pozwala w  pełni kontrolować parametry eksploatacyjne lokomotyw. Zostały w nich zainstalowane mikroprocesorowe sondy służące do pomiaru ilości paliwa, przepływomierze oraz tachografy z funkcją SHP (Samoczynne Hamowanie Pociągu) zapisujące prędkość pojazdu szynowego, przebytą drogę oraz bieżący czas. Do systemu podłączono także czujniki rejestrujące temperaturę płynu cieczy chłodzącej, obroty silnika spalinowego i moc prądnicy głównej. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają kontrolować sposób i poziom użytkowania lokomotyw. Dodatkowo spółka z Zamościa zakupiła karty RFID umożliwiające logowanie maszynistów do systemu oraz urządzenia umożliwiające druk kart pracy po wylogowaniu się maszynisty z systemu. PKP LHS z Zamościa posiada również własny serwer, co pozwala obniżyć koszty związane z utrzymaniem systemu monitoringu pojazdów. Wymienione powyżej innowacyjne rozwiązania opracowane zostały przez spółkę Elte GPS. Zarejestrowane przez system informacje umożliwiają między innymi zmniejszenie wydatków na wyposażenie pojazdów trakcyjnych, redukcję kosztów utrzymania infrastruktury oraz stanowią nieocenioną pomoc przy planowaniu działań logistycznych i administracyjnych.

ZAUFALI NAM