Więcej informacji

Wdrożenie monitorowania floty - Herbapol Lublin

Herbapol Lublin to firma z ponad 60-letnią tradycją zielarską, lider na rynku produktów zielarskich, syropów spożywczych oraz drugi gracz na rynku herbat. Stałe śledzenie tendencji rynkowych i potrzeb konsumenckich oraz dbałość o poszerzanie oferty handlowej wzmaga ciągły rozwój i modernizację zakładów produkcyjnych, co wymaga również unowocześnienia bazy technologicznej. W efekcie lubelska spółka zaimplementowała w obrębie swojej floty samochodów osobowych nowatorski system monitoringu obiektów GPS - SMOK. Zakupiony od firmy Elte GPS system wraz z oprogramowaniem GPS Monitor i Rejestr GPS umożliwia bieżące obserwowanie pozycji geograficznej pojazdu oraz automatyczną archiwizację zarejestrowanych danych o trasach przejazdów i prędkości ich pokonania. Na podstawie danych zgromadzonych w archiwum użytkownik ma możliwość generowania raportów bądź zestawień według zdefiniowanych uprzednio kryteriów. Dostarczane przez system informacje stanowią nieocenione źródło ułatwiające pracownikom lubelskiej firmy zarządzanie personelem i zapleczem sprzętowym. Ponadto system wpływa na poprawę organizacji pracy wewnątrz Spółki, a co za tym idzie zwiększa efektywność świadczonych usług.

ZAUFALI NAM